Het: nodig of niet?

Schrap toch “het”

Naema Tahir, een Nederlandse auteur van o.m. Kostbaar bezit en Gesluierde vrijheid wordt geregeld door haar dochter op de vingers getikt voor het foutief gebruik van “de” en “het”. Als verdediging schreef ze het satirisch stuk “Schrap “het” uit onze taal, dat is goed voor de integratie” (Trouw.nl, 20 december 2018).

Het stukje leest niet echt als satire, en ik ben er ook pas later achter gekomen dat het satirisch bedoeld was. Maar op het moment zelf, wekte het eerder mijn ergernis op.

Is “het” nodig in het Nederlands? Ik vind van wel, maar dat is enkel omdat ik een pietje precies ben. Mijn haren komen recht overeind wanneer ik jonge meisjes over mekaar hoor praten als “die meisje”, of dat ze “die boek” nog moeten lezen. Jonge dames, onderweg naar school. Toekomst nog onbesproken, ambities nog ver weg van de dagelijkse ratrace waar wij, volwassenen, ons alle dagen in gooien. Alhoewel …

Laatst kreeg ik een brief in handen, geschreven door een advocate. Ook deze dame sloeg de bal volledig mis wat betreft “de” en “het”. Zelf wenste ze aangesproken te worden als “meester”, maar of het nu “de meester” of “het meester” was, daar was ze zelf nog niet uit.

Ach, “het” bestaat al sinds de 10de eeuw. We zijn nu 11 eeuwen later, dus kunnen we “het” gerust nog een paar eeuwen slijten. Een taal is steeds in beweging, dus misschien dat “die meisje” binnen twintig jaar normaal is? Laat ons hopen dat het “het”-probleem zichzelf tegen dan heeft opgelost.

Advertenties